Disclaimer

Stichting Klimkoord de bevoegde uitgever van de webpagina en het beeld- en videomateriaal.
Gebruiker: bezoekers van de websites en/of het beeld- en videomateriaal.

Op onze websites www.klimkoord.nl en www.academy.klimkoord.nl inclusief alle onderliggende pagina’s én al het beeld- en videomateriaal van stichting Klimkoord is het onderstaande is van toepassing. Bij gebruik stemt u in met deze disclaimer.

Stichting Klimkoord werkt de inhoud van de websites regelmatig bij en actualiseert de websites regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze websites onvolledig of verouderd is;

Stichting Klimkoord geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze websites wordt geraadpleegd;

Stichting Klimkoord biedt geen garantie over de veiligheid van onze websites en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze websites;

Stichting Klimkoord is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Stichting Klimkoord verschaft informatie op haar websites, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de websites kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Stichting Klimkoord kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze websites;

Stichting Klimkoord zal de websites naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Stichting Klimkoord kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar websites;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze websites;

Het gebruik van de informatie op onze websites is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op onze websites alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Klimkoord is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze websites her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Klimkoord.